top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeenheden en definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder HBPhotography of ‘fotograaf’:
Hilde Bliki
Watermolenstraat 68
9570 Deftinge
Tel: 0032 479 977 600
E-mail: hb.photography@telenet.be
Ondernemingsnummer: BE 0642.943.318
Onder ‘klant’ wordt verstaan: de persoon of onderneming die een overeenkomst aangaat met de fotograaf. Wanneer de deelnemer minderjarig is, zijn de ouders of de voogd de klant.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen fotograaf en klant.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.


2. Boeking, voorschot, betaling
Door het plaatsen van een boeking/bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
Bij aanvang van de fotoshoot wordt een voorschot gevraagd van 75€; dit kan contant of kan vooraf overgeschreven worden op rekeningnummer BE 48 001772474027 op naam van HBPhotography. Het voorschot van een bestelling van fotoproducten bedraagt 50% van het bestelde bedrag. De betaling van fotoproducten ander dan de reportage gebeurt ten laatste bij aflevering van deze bestelling.


3. Fotobestanden en bewaring fotoreportage
HBPhotography bewaart de gemaakte foto’s 6 maanden. Binnen deze termijn is het mogelijk foto’s, fotoafdrukken, fotoproducten en fotoalbums na te bestellen.
Daarna kan HBPhotography beslissen om deze reportage geheel of gedeeltelijk te verwijderen, rekening houdend met de verplichtingen die ze heeft omtrent de privacywetgeving.
Na de fotoshoot wordt een selectie van vrijwel onbewerkte bestanden, dit is zoals ze uit de camera ter beschikking gesteld aan de klant via een galerij op de website www.hildeblikiphotography.com met een persoonlijke log-in. Deze bestanden dienen om de klant een keuze te laten maken van de mooiste foto’s.
Ze blijven daar 2 weken ter beschikking. Daarna worden ze verwijderd.De bestanden zijn in een lage resolutie en voorzien van een watermerk.
Het is niet toegestaan: - deze bestanden af te drukken
                                       - deze bestanden digitaal te verspreiden (op social media e.a.)
                                       - deze bestanden te bewerken
                                       - deze bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Nadat de klant een selectie heeft gemaakt van de voor hem mooiste foto’s worden deze bewerkt; de resolutie wordt verkleind zodat deze bestanden bruikbaar zijn om digitaal te verspreiden. Indien HBPhotography deze bestanden ter beschikking stelt van de klant, zijn deze voorzien van haar logo. De klant kan dan doorgeven welke foto’s, fotoproducten, digitale bestanden enz hij eventueel wil aankopen.
Het is niet toegestaan : - LR-bestanden af te drukken
                                        - LR-bestanden verder te bewerken zoals gebruik van filters of andere digitale                                                      manipulaties.
                                        - logo van HBPhotography te verwijderen.
                                        - deze bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden of deelnames aan                                              wedstrijden door de klant.
Het is toegestaan: - LR-bestanden digitaal te verspreiden (o.a. via Facebook, instagram, Linkedln,…) met                                    vermelding dat ze zijn gemaakt door HBPhotography.
LR-bestanden worden ook via een galerij ter beschikking gesteld op de website www.hildeblikiphotgraphy.com met een persoonlijke log-in en blijven daar 2 weken ter beschikking.Daarna worden ze verwijderd.
Een foto in hoge resolutie is een bestand van een foto na bewerking waarbij de resolutie behouden blijft zodat dit bestand bruikbaar wordt om af te drukken.
HR-bestanden dragen geen logo; indien HBPhotography HB-bestanden ter beschikking stelt aan de klant kan deze die bestanden afdrukken.
Het is niet toegestaan: - HR-bestanden te verspreiden via social media
                                       - HR-bestanden verder te bewerken zoals gebruik van filters…
                                       - HR-bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden of deelnames aan                                                 wedstrijden.
HR-bestanden worden via ‘we transfer’ doorgestuurd naar de klant nadat deze zijn aangekocht. De klant krijgt een downloadlink en hiermee heeft hij een beperkte termijn om deze bestanden te downloaden. Daarna worden deze bestanden verwijderd.


4. Levering
De foto’s worden door HBPhotography bewerkt met daartoe ontworpen programma’s.
Binnen een afgesproken termijn van enkele dagen tot een week ontvang je een selectie van foto’s in lage resolutie en met mijn logo bovenop. Je kan hieruit de mooiste foto’s uitkiezen. Naar eigen voorkeur kan je dan een bestelling plaatsen van foto-afdrukken, fotoproducten en foto-albums in hoge kwaliteit via HBPhotography; digitale bestanden in hoge resolutie kunnen eventueel ook worden aangekocht (deze zijn zonder watermerk).
Prijzen hiervan zijn te vinden in de prijslijst van HBPhotography.


5. Publicatie en privacy

De foto’s van HBPhotography kunnen ten allen tijde, en zonder vergoeding aan de klant, gebruikt worden voor publicaties op haar website, social media (Facebook, Instagram e.a.), in drukwerk, deelname aan wedstrijden…Indien de klant dit niet of slechts gedeeltelijk wenst kan dit altijd nog schriftelijk meegedeeld worden aan HBPhotography.
HBPhotography gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens; het privacybeleid van HBPhotography vind je terug op volgende pagina www.hildeblikiphotography.com/privacy


6. Auteursrechten

Op de foto’s gemaakt door HBPhotography rust copyright. De foto’s blijven eigendom van HBPhotography. Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en een eventuele vergoeding betalen aan HBPhotography.


7. Aansprakelijkheid

HBPhotography staat garant voor de beste kwaliteit foto’s en via haar bestelde foto-afdrukken, foto-producten en -albums. Bestel je echter foto-afdrukken, foto-producten e.a. bij andere aanbieders kan zij helaas geen garantie bieden.
HBPhotography werkt veilig en hygiënisch en doet er alles aan om de shoot naar wens te laten verlopen. Speciale wensen mogen altijd van tevoren doorgegeven worden. Je kan HBPhotography achteraf niet aansprakelijk stellen voor het niet voldoen aan bepaalde verwachtingen, zoals een kind dat lacht op de foto; kinderen zijn nu eenmaal onvoorspelbaar in hun doen en laten. HBPhotography is ook niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke spullen en voor allergische reacties als gevolg van gebruikte materialen.

8. Gebruik van Cookies

HBPhotography maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan haar website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De cookies op haar pagina slaan geen persoonlijke gegevens op.

Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.

U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). 

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

bottom of page